Szczęście przychodzi wtedy, gdy przestajesz narzekać na problemy, które masz i zaczynasz doceniać to jak wiele innych problemów masz za sobą ❤

Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga LITERACKI ŚWIAT CYRYSI pod adresem http://cyrysia.blogspot.com/

Właścicielem bloga LITERACKI ŚWIAT CYRYSI jest Krystyna Meszka posługująca się pseudonimem Cyrysia, zamieszkała w Białyninie (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage'u bloga w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym bloga - kryniame@wp.pl Właściciel bloga jest administratorem danych.


§1 
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator - właściciel bloga, Krystyna Meszka, zamieszkała w Białyninie. Kontakt mailowy: kryniame@wp.pl

2. Blog - blog dostępny pod adresem http://cyrysia.blogspot.com/, na platformie Blogger (www.blogger.com), 

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.


§2
DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

6a. Wyjątkiem są konkursy, w których uczestnik biorący udział w konkursie musi wyrazić zgodę się na przekazanie sponsorowi danych potrzebnych do wysyłki nagrody. Przeze mnie nie będą one magazynowane dłużej niż wymaga tego przekazanie ich sponsorowi do wysyłki.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

7. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

8. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.


§3
SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy na platformie Blogger

2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, i przechowywane są jedynie na platformie Blogger bądź w systemie komentarzy z Google+.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie Blogger.


§4
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.


§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
b. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.

§6
POSTY SPONSOROWANE
1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek. 
2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu w postaci książki, recenzję oraz logo wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji. 
3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanej książki;
b. strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji;
c. strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.
Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

§7 Konkursy

1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.

2. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.
Każdy Uczestnik konkursów na moim blogu wyraża zgodę na:

a. publikację swoich danych - imienia i nazwisko lub Nick'a w celu ogłoszenia zwycięzcy

b. przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych,zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki bloga - Krystyny Meszka, na maila: kryniame@wp.pl (w przypadku wysyłki od Sponsora - przesłane do Sponsora konkursu) w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte.

c. w przypadkach wysyłki nagrody prosto od Sponsora, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Sponsora, w celu wysyłki nagrody

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

4. Dane osobowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki nagrody, lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).


5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości wysyłki nagrody konkursowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka nagrody konkursowej.

§ 8. Pozostałe 

1. Na blogu LITERACKI ŚWIAT CYRYSI wykorzystywany jest:
- widget Facebook, pozwalający na odwiedzenie i  polubienie strony.
2. Na blogu mogą pojawiać się posty oraz zdjęcia, w których pojawiać się będą linki do sklepów internetowych, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 


Jako administrator strony, powierzam dane:

Platformie blogger, na której znajduje się ten blog

45 komentarzy:

 1. Want experts’ assistance for assignment writing? Refer to Web Designing Assignment Help and get chance to meet professional writers for your assignment. Also boost your knowledge for website designing and its basic fundamentals.
  Website Design Assignment Help
  Web Development Homework Help
  Web Development Assignments Help

  OdpowiedzUsuń
 2. Assignment help Australia offers attractive deals for students looking for quality assignment help from Aussie writers. We have a resourceful team of experienced and subject-specific assignment tutors, dedicated to assist students with the authentic academic support. Our team is available 24x7 to help students on a plethora of case studies, assignments, essays, coursework and more.

  OdpowiedzUsuń
 3. ABC Assignment help is the proficient academic writing service holding a resourceful team of more than 3,000 assignment tutors, dedicated to assist students with the authentic academic support. Our team is always available to help students on a plethora of assignments, essays, coursework and more.

  For More - cost accounting assignment help

  OdpowiedzUsuń
 4. Take Online Assignment Help and connect with online tutors to lighten your academic stress effectively. To access these services, you need to log in or fill the order now form. Share your project details correctly, so that you will get the right content according to your requirements. You don’t need to pay a hefty amount for hiring an academic writer for your academic papers. Connect with a reliable service provider and get the awesome online academic writing services at the best market price.
  Assignment Help Company
  Online Assignment
  Online Assignment Solution

  OdpowiedzUsuń
 5. Students must avail of online assignment help service if they want to hire someone to do my assignment. Grab academic writing services to boost your knowledge as well as marks efficiently. Well if you get time you must read more
  do my assignment for me
  pay someone to do assignment

  OdpowiedzUsuń
 6. Use Assignment Help services when you have issues in writing your academic papers for Australian universities. Take the assistance of online tutors to get excellent academic writing for your project submission at my time and make your submission countable for the entire session.
  My Assignment Help
  Assignment Help Online
  Online Assignment Help

  OdpowiedzUsuń
 7. Unbelievable blog! This blog gives a brief introduction of Nepal tourism and its tourist places. This blog is full of interesting things that travelers should know about Nepal Tour . I am very happy with this interesting blog.
  Visit us : Nepal Tour Package
  Nepal Tour Packages

  OdpowiedzUsuń
 8. Superb blog and really great topic you choose. You know the most amazing thing I like in your article is your choosing words. Many times I see lots of new words in your article. I am also here for my Garmin Express web page promotion. Garmin Express in an app, which is used to manage Garmin devices. So if you using Garmin product and your Garmin Express Not Working or product requires Garmin express update then contact us from the Garmin Express Updates team. And please visit the web page for more information. Download Garmin express

  OdpowiedzUsuń
 9. Anyone can attempt writing on your behalf, however, the question is would you pay someone to do it for you without checking their credibility? Our firm has established itself as the most trustworthy assignment help online firm in Australia and globally. Join these thousands of students and achieve high distinction in each and every one of your college tasks. This is the main reason why most students search for onlineassignmenthelpaustralia over the internet and choose only the most proficient and trusted academic writing experts. So, if you are searching for quality brisbane assignment help you can find it right here from the local experts.

  OdpowiedzUsuń
 10. Thanks for sharing such an amazing blog! best coursework writing service UK of British Coursework Help provides assignment writing aid from students with exclusive prices.

  OdpowiedzUsuń
 11. When I complete HP Fax machine set up process, I look for taking the test for faxing services. HP is a popular brand, which is specially known for various products such printer, scanner, and Fax. Now, I want to check the correct status of my HP faxing machine and ensure that HP faxing machine is established correctly. While applying a command for faxing, I am facing HP faxed failure error message. So I want to know hp test fax number to get instant support.

  OdpowiedzUsuń
 12. We work reliably as a trustworthy and self-governing third-party technical support provider, delivering top-quality and unlimited technical support services for canon printer users. If you want to install canon printer, you can call live printer professionals to get complete technical guidance or specialized assistance for canon printer installation process. Our certified technical experts have the great technical experience and extensive expertise for installing canon printer in the proper ways. Our canon printer installation process is very simplified, and hassle-free, so users can use canon printer for printing services. Our live phone support is open 24 hours to provide the instant support for any type of technical difficulty.

  OdpowiedzUsuń
 13. Are you searching for someone to do my assignment? Avail of online assignment help and finish your academic papers easily. Take assignment helpers’ assistance via online writing services and make your submission effective for an entire session.
  do my assignment for me
  pay someone to do assignment

  OdpowiedzUsuń
 14. Are you searching for someone to do my assignment? Avail of online assignment help and finish your academic papers easily. Take assignment helpers’ assistance via online writing services and make your submission effective for an entire session.
  do my assignment for me
  pay someone to do assignment

  OdpowiedzUsuń
 15. The experts at Assignment Work Help is the platform where a pool of qualified experts helps the students through their academic writing service for different subjects. There are many reasons which may help you in deciding to choose Assignment Work Help for services such as assignment writing services online for your academics. Here, you get a package full of the featured services with quality at the reasonable low rate. We well understand the situation of students to balance the extra curricular activities, their hard work towards their vision and dreams, the expectation of higher and the best grades while staying calm overall. The experts are not just the writers for their subjects rather they are the known industry consultants in their respective fields. Moreover, they are the pillars of Assignment Work help who put their efforts to provide the solution in an writing service domain.
  online assignment writing help
  assignment help australia
  assignment solution australia
  homework help australia
  online assignment help
  best assignment help
  assignment work help usa
  assignment writing services in USA

  OdpowiedzUsuń
 16. Assignment Help allows scholars to establish a perfect connection with subject matter experts in Saudi Arabia. Solve all your questions without any issues using assignment writing help from the best service provider.
  Assignment Help Online
  Online Assignment Help

  OdpowiedzUsuń
 17. If you are facing Yahoo forgot password issue and also the answer to your security question, you'll reset your password and log in to your account via two ways. You can send a password reset request to Yahoo or use their password helper tool. If you have forgotten your Yahoo mail password, you'll easily reset it again and access your account. You can sign-in with your changed Yahoo password.

  OdpowiedzUsuń
 18. The disney essay can be interesting for reading both for students and for professors. Alhough, it is more formal essay, it may be taken as an exaple of a business paper.

  OdpowiedzUsuń
 19. We cover a wide variety of topics of financial management and our online financial management assignments assist the learners to know about the real and practical applications of finance.
  finance management assignment help
  finance assignment help Australia
  finance assignment help
  finance assignment services

  OdpowiedzUsuń

 20. Are you facing pogo games not loading or pogo games not working? You should try to refresh the active window screen by pressing function key F5 on the keyword using the mouse and also delete cache memory and load entire game once again.

  OdpowiedzUsuń
 21. Get quick solutions for HP Laptop and also find steps to download HP Laptop Drivers. Call HP Laptop Support Phone Numberto avail online technical Help.

  OdpowiedzUsuń
 22. I want to set up HP office Jet printer 6978 using 123.HP.com. I am trying my knowledge to complete the set up procedure of 123.hp.com/setup 6978. I have opened 123.HP.com in the preferred browser and have entered the model number of my HP office jet printer 6978 in the displaying box. After that, I have clicked on “download” option and go for next step. But I am getting stuck in the process, so I am not able to complete the set up process of HP office jet 6978 printer. So anyone can share the easy tips to set up HP office jet 6978 printer using 123.HP.com.

  OdpowiedzUsuń
 23. IaMcAfee, an object that ready to suspend all infections from your PC….Source: mcafee.com/activate Antivirus is an item that gives a wide combination of infection area procedures as it doesn't simply prevent diseases from entering your PC structure yet executes or releases infections that have crossed the firewall. mcafee login | install mcafee with activation code

  OdpowiedzUsuń
 24. mcafee.com/activate as antivirus of virus furnishes you with the security shields to prevent malicious documents from entering in the Desktop, PC/cell phone by means of malware, spyware, rootkit, and Trojan ponies. As individuals all around the globe complete their regular work on their official and PCs, they require absolute protection from a wide range of dangers that these infection records can cause. These infections are produced abruptly from old PC-stuck records or dubious Trojan pony, spyware, and malware online sites.
  mcafee.com/activate | www.mcafee.com/activate | mcafee download | mcafee activate

  OdpowiedzUsuń
 25. Norton setup activation method is very easy. First off all you have to download the setup and take advantages. It resembles that an outsider gives proof that the items or applications work according to it is particulars.
  norton.com/setup || norton download | norton login | norton.com/setup | Norton setup | norton password generator

  OdpowiedzUsuń
 26. microsoft office setup is truly outstanding and the greatest of the profitability programming's accessible in the efficiency programming industry. The product business has grown a ton in the 21st century,official website is here for visiting: office.com/setup we have even observed a lot of programming that are presently incorporated with the product that can really give an extraordinary lift to the product business.

  OdpowiedzUsuń
 27. Philo is one of the streaming services available on the Roku device. You can get the Philo streaming service on the channel hub of the Roku device. This streaming service has only a single package. If you are the new customer of the Philo, you can get the free trial. To activate the Philo on the streaming device, you can use the philo.com/roku site. Provide the code on this site and activate the Philo streaming service. For more details on the Philo activation, contact our toll-free number to get more information.

  OdpowiedzUsuń
 28. If you are interested to activate Nick Channel on Roku, here we explain the channel activation steps. Read and understand the guidelines to proceed. Select your device, add the Nick channel, and collect the channel activation code. Finally enter the code visiting the page, nick.com/activate. Check if you receive a prompt to log in with the TV provider, if yes use the appropriate credentials. Dialing the support number will transfer your call to our experts right away.

  OdpowiedzUsuń
 29. Use Finance assignment help to finish your finance or accounting papers without messing yourself. You will get assured solutions to your numerical questions within your defined date or time.
  Accounting assignment help
  capital budgeting assignment help

  OdpowiedzUsuń
 30. To activate the history channel on the Roku, then you need to launch the channel app from the Roku channel hub. To activate the channel, you need to link the tv provider to the history channel app. After you link the channel to the tv provider, you will get the code on the screen of the tv. Browse to the history.com/activate to site. Provide the code on the site and start to stream the content on the history channel. For more information on the history channel activation, get in touch with our expert team.

  OdpowiedzUsuń
 31. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 32. I’m dedicated in using QuickBooks for completing the accounting tasks in the proper ways. QuickBooks is extremely easy and quick in using, so countless users use it for completing the accounting tasks in the systematic ways. So, I want to download QuickBooks desktop on my computer system. I am making my hard efforts to download it properly, but I am failing to complete the downloading process of QuickBooks. Due to a lack of accounting knowledge, I am not able to Download QuickBooks Desktop successfully. I am facing some problems, so I am not able to download QuickBooks. So anyone can suggest the simple ways to download QuickBooks desktop.

  OdpowiedzUsuń
 33. Stay entertained watching the ITV Hub on Roku. It's easy to activate the channel and all you have to do is to follow the activation steps. If you love watching the entertaining shows that belong to the categories such as drama, sports, comedy, and documentary, this channel will be the best choice. Add the channel to your account and proceed with the activation steps. Now to get the help and support to complete ITV Hub channel activation, contact us at +1-844-740-1130.

  OdpowiedzUsuń
 34. Technical errors with HP printer will no longer exist because our reliable solution will definitely help you. HP Printer Service Error 49 is one of the most common errors faced by many users. Actually this error code denotes a communication error in printer firmware.

  OdpowiedzUsuń
 35. The errors are very normal while working with Quicken application; however, a few of them stuck hard, and one such error is Quicken error OL-393-A. If you cannot download new transactions or have problems while sending online payments in Quicken, you are probably facing the error OL-393-A. To fix this issue, you will need to know the exact cause. There could be many like outdated Quicken application, wrong information saved in the server, improper software installation, or Quicken files deleted mistakenly. If you are facing the issue for the first time, you will need proper training and expert’s help to troubleshoot it. Call us now for practical fixes.
  Duplicate transactions in quicken
  Quicken error code 1310
  Quicken error ol-301-a
  Quicken error code 1603

  OdpowiedzUsuń
 36. I am maintaining my daily based financial transactions with the help of QuickBooks. QuickBooks is the most popular accounting tool, which helps users to maintain QuickBooks account properly. When I try to update QuickBooks, I am hardly experiencing QuickBooks error 1328. This error code is a complicated error code, which is taking place due to unexpected reasons. I don’t have the permanent solutions for solving QuickBooks error 1328. In addition, I am also trying to find out the main reasons of this error code. I am not able to find out the major reasons of this error code. So anyone can provide the best ways to solve this error code as soon as possible.
  QuickBooks error 3371
  QuickBooks install diagnostic tool

  OdpowiedzUsuń
 37. For Australian Assignment Help Online services, browse the website of the service provider, and access all important information. Make sure to extract all essential information on academic writing services before placing your order for online academic writing services in Australia.
  Assignment Help Australia
  Online Assignment Help

  OdpowiedzUsuń
 38. It is useful. I want to say that Programming Assignment Help service is normally the site which often is usually always ready to aid the learners with their academic-related difficulties. If you being student and stuck, you should better ask for assistance any time you want for good grades in your college or schools.
  Programming Help
  Programming Assignment Help Online
  Programming Assignment

  OdpowiedzUsuń
 39. Very Interesting blog! This post is very important for tourists because it helps them to book Nepal Tour Packages online. This blog gives important things to be remembered before planning a Nepal Tour. I am very thankful for this interesting blog.
  Nepal Tour Package
  Nepal Tour

  OdpowiedzUsuń
 40. Are you looking help for completing your academic assignments? If yes, then you are at right place. We are a company who provided Online assignment help for students in Singapore. We have a team of professional academic writers who can help in completing your assignment before deadline. If you want to avail our services then call us on our toll-free number or visit our website for more information.

  OdpowiedzUsuń
 41. SingaporeAssignmentHelp.com is ranking high for their expert writing support. Get apaid thesis writing services from our experts and achieve high grade in your academics at nominal cost.

  OdpowiedzUsuń

 42. if you are searching for the best treatment at affordable in India so you need best doctors first. we hee to provide the best doctors from all over India at a very nominal cost.

  Regards

  Top Doctors in india

  OdpowiedzUsuń
 43. P – Tolualdehyde (para – tolualdehyde) is an aromatic aldehyde. The p–tolualdehyde market is expected to remain driven while growing in tandem with the fragrances market due to its relatively higher prominence in the aforementioned application.

  OdpowiedzUsuń
 44. We provide assignment help service to the students in completing their assignments from our assignment help shop. Our assignment help services are affordable and you can get the maximum value for your money.
  assignment help services

  OdpowiedzUsuń

Zaglądaj, czytaj, przegryzaj moje słowa, ale wychodząc, zostaw po sobie niezatarty ślad swojej obecności...